شرکت خدمات بازرگانی
سپید صنعت خودرو
(سهامی خاص)
 


تهران - فلکه دوم صادقیه بلوار فردوس رامین شمالی گلهای ششم پلاک 7 واحد 12


دفتر هماهنگی تهران
44041486   تلفن  :
44060011      
44050424   نمابر :
697 - 14665     صندوق پستی :
info@sepidco.com       پست الکترونیک :

 

صفحه اول
درباره شرکت
فعالیت ها
محصولات
ارتباط با ما
 

سپید صنعت خودرو